Kontakt os

Agitech - løsninger frem for snak...!

it on demand

Mange virksomheder har i dag langt højere fokus på effektiv drift, kontrol og styring af omkostninger end for bare få år siden. Tidligere tiders proprietær systemer og tankegange er mange gange grundlaget for vores tankegang i dag.

IT markedet har siden ændret sig markant, investering i udstyr er langt billigere og udskiftning af det sker også hyppigere. Det er ikke længere et krav at skulle eje sit IT udstyr, da en sådan kapitalbinding ikke giver den ønskede fleksibilitet for effektiv drift.

Finansieringen skal være billig og likviditetsbindingen skal være lav, uden at det påvirker regnskabet i negativ retning.
Ved at finansiere får virksomheden en enkelt håndtering af faste driftsomkostninger og virksomheden betaler kun for det udstyr der er i brug.

IT on Demand giver den fleksible mulighed for at kunne opgradere til ny og effektiv teknologi samt returnere udtjent og uønsket udstyr.

I IT on Demand indgår der Asset Management system som er en enkelt, administrativ løsning til styring og administration af anlægsaktiver og giver et komplet overblik over udstyret og placering af dette. Som en del af IT on Demand sørger vi for bortskaffelse af udtjent udstyr, så virksomheden slipper for de store omkostninger der ofte er forbundet med dette.
Økonomiske fordele:

  • Betaler kun for det faktiske antal arbejdspladser som er i brug
  • Ingen risiko ved teknologiske ”overraskelser”
  • Ingen likviditetsbinding


Administrative fordele:

  • Bedre overblik over IT platformen via Asset Management system
  • Enklere fakturahåndtering

Driftsmæssige fordele:

  • Udskiftning af hardware når det er driftsmæssigt optimalt og ikke når der er plads i budgettet
Hardware mæssig fleksibilitet ved større projektarbejder