Kontakt os

Agitech - løsninger frem for snak...!

Lej en it-mand

Alle virksomheder har brug for en IT-mand? Men ikke nødvendigvis på fuld tid.

IT bliver stadig sværere at undvære og samtidig mere komplekst. For mindre virksomheder kan det være både dyrt og besværligt at opbygge og fastholde de kompetencer der er nødvendige på IT området.

Derfor forsømmes området desværre ofte, eller overlades til medarbejdere der måske ikke har de fornødne kompetencer.

Nu er det muligt at leje denne kompetence og kun betale for det faktiske forbrug.

IT manden hjælper virksomhedens ansatte og ledelse med at udnytte IT systemerne så forretningen understøttes bedst muligt.

Hvis virksomheden allerede har en intern IT ansvarlig el. superbruger kan en ekstern IT-mand supplere vedkommende og fungere som sparringspartner på mange områder eller blot hjælpe til ved spidsbelastninger, ferie eller sygdom.